تبلیغات
گروه فرهنگی عماریون - اعضای شورا

گروه فرهنگی عماریون
 
أین عمار تو مرا کافی است

اعضای شورای گروه فرهنگی عماریون

1) مهدی زاده حسین (دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته فرهنگ و ارتباطات) مسؤول گروه

2) عادل صالحی عارف (دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق) واحد محتوایی

3) مصطفی خادم (طلبه و دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث) واحد محتوایی

4) سیدمحمدصادق عبادی (طلبه و دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق) واحد اجرایی

5) سیدمحمدکاظم عبادی (طلبه و دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث) واحد روابط عمومی

6) محمد رضا آذرافروز (رشته معارف اسلامی) واحد سمعی و بصری

7) مرتضی زاده حسین (کارشناسی برق قدرت) واحد امورمالی

 

طبقه بندی: معرفی گروه، 
ره یاب: اعضای شورای گروه، هیأت موسس، گروه فرهنگی عماریون، کارشناسی ارشد، طلبه، دانشجو،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1392 توسط عماریون
تمامی حقوق مطالب برای گروه فرهنگی عماریون محفوظ می باشد